Dzieci są szczególnie wrażliwe na poszczególne alergeny spotykające się w centrum czyli to domowym, lub zewnętrznym. Stąd te należy obserwować wszelkie objawy mogące uwidaczniać, iż pociecha jest uczulona na dowolny z nich. Najczęstszym sygnałem informującym o tym, iż własnej pociechy dotyczy alergia u niemowląt są podatne na jakąś substancje zmiany skórne. Zalicza się do nich: wysypkę, zaczerwienienia, krostki. Poza tymi obrazami potrafią pojawić się również: katar, kaszel, łzawienie oczu, zmęczenie, złe samopoczucie, kichanie. Jeżeli któreś z powyższych wystąpiło u swej pociechy to chodzi sprawdzić odkryć źródło tychże dolegliwości. W głównej kolejności powinien zwrócić pomoc na to, czy środowisko dziecka ostatnio się zmieniło. Skoro nie, należałoby zastanowić się ponad tym, albo w danym elemencie nie przeprowadza się pylenie jakiejś rośliny czy drzewa. Obserwacje powinny dodatkowo dotyczyć spożywanych przez dziecko pokarmów. Szczególną troskę powinno się dać na: orzechy, mleko, nasiona, zamknięty w wielu artykułach spożywczych gluten i czekoladę. Jeśli nie jesteśmy oczywiści tego, lub odkryliśmy źródło problemu, należy zwrócić się do lekarza i dokonać testy, które jednoznacznie wykażą substancje, na jakie dziecko jest uczulone. Źródło: odkurzacze antyalergiczne

odkurzacze antyalergiczne